Organizacje w Polsce

Organizacje romskie w Polsce:

•    Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim

•    Centrum Kultury Romów w Polsce – Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne z siedzibą w Tarnowie,

•    Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Cyganów RP „Solidarność” z siedzibą w Kielcach,

•    Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Romów „Roma Union” z siedzibą we Włocławku,

•    Stowarzyszenie Romów Okręg Nowy Sącz z siedzibą w Laskowej,

•    Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Romów w RP w Kędzierzynie – Koźlu,

•    Związek Romów Polskich w Szczecinku,

•    Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce z siedzibą w Łodzi,

•    Małopolskie Stowarzyszenie Romów w Andrychowie,

•    Stowarzyszenie „Nowa Roma” z siedzibą w Lublinie,

•    Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce z siedzibą w Krakowie,

•    Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej „Kałe Jakha” z siedzibą w Krakowie,

•    Stowarzyszenie Romów w Krakowie,

•    Stowarzyszenie Romów w Polsce „Czerchań” z siedzibą w Bytomiu,

•    Stowarzyszenie Społeczności Romskiej „Familia” w Tarnowie,

•    Stowarzyszenie Romów w Stalowej Woli,

•    Stowarzyszenie Kultury Romskiej „Hitano” w Olsztynie,

•    Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim,

•    Stowarzyszenie Romów "Romani Bacht" we Wrocławiu

Partnerzy:

Prom
DUW
UKF
JCU
CIRS